وبلاگ

مجلس باهرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است

آکادمی‌محسنی تبارⓂ

‏🔴سلیمی: مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو در این شرایط مخالف است

👤عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

🔵ما قانع نشدیم که بر چه اساسی مجوز افزایش قیمت داده شده است.

🔵مجلس با هرگونه افزایش قیمت در این شرایط مخالف است. بین قیمت خودروسازان و بازار تفاوت معناداری وجود دارد.

❇ما هم قبول داریم که به هر حال قیمت مواد اولیه افزایش داشته است
باید همه چیز در خودروسازیها شفاف شود و در سامانه ثبت شود.
واقعیت این است که یکسری هزینه‌ها است که خودروسازان می‌توانند آن را مدیریت کنند مثل نیروی مازاد

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان ما رو به هیچ وجه از دست نده

سلام خوش آمدید

در صورت نیاز با هر کدام از پشتیبانان ارتباط برقرار نمایید.

این دوره آموزشی رو به هیچ وجه از دست نده . . .