وبلاگ

مجلس بی‌محابا نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام نمی‌کند

Ⓜآکادمی محسنی تبارⓂ

مجلس بی‌محابا نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام نمی‌کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس :
🔹دغدغه در خصوص نتایج حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم وجود دارد و قطعا مجلس تا زمانی که به یک راهکار جایگزین مناسب نرسد، بی محابا در این زمینه گام بر نخواهد داشت.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان ما رو به هیچ وجه از دست نده

سلام خوش آمدید

در صورت نیاز با هر کدام از پشتیبانان ارتباط برقرار نمایید.

این دوره آموزشی رو به هیچ وجه از دست نده . . .