وبلاگ

پتانسیل های بازار

Ⓜآکادمی محسنی تبارⓂ

پتانسیل های بازار

1- افزایش نرخ دلار نیمایی و اجازه به شرکتها برای فروش ارزهای خود در بازار آزاد (10% افزایش نرخ فروش ، اثر نرخ گاز را تعدیل خواهد کرد)

2- احتمال تغییر در فرمول نرخ خوراک گاز و نیز تعیین سقف برای نرخ خوراک

3- افزایش 18% قیمت خودروسازان، که به احتمال زیاد در ماههای آتی هم رخ خواهد داد و این منجر به حذف بیش از 150 هزار میلیارد تومان رانت از این صنعت و انتفاع سهامداران خواهد شد.

4- احتمال تسعیر ارز بانکها به 23 هزار تومان و شناسایی سود تسعیر ارز و همچنین بهبود عملیاتی اکثر بانکها با توجه به تراز ماهانه آنها

5- افزایش نرخ محصولات صنایع غذایی و کشاورزی و افزایش در سودآوری آنها

6- کاهش 5% نرخ مالیات عملکردی شرکتها

7- ادامه معافیت مالیاتی شرکتهای صادرات محور در صورت برگرداندن ارز در بودجه

8- تزریق سنگین منابع توسط بانک مرکزی در شبکه بین بانکی برای کنترل نرخ بهره بین بانکی و احتمال تثبیت و کاهشی شدن نرخ بهره اخزا

9- توافق بین ایران و 5+1 و حذف تحریمهای بانکی و شرکتهای بورسی و افزایش صادرات و کاهش هزینه های مبادلاتی ناشی از تحریم

10- تثبیت و افزایش بهای نفت و کامودیتی ها در یک سال آتی باتوجه به کاهش اثرات کرونا و افزایش تقاضای جهانی

11- کاهش نسبت P/S و P/E فوروارد بازار و جذاب شدن سهام

12- نزدیکی به فصل مجامع شرکتها و تقسیم بیش از 400 هزار میلیارد تومان سود نقدی در یک سال آتی

13- برآورد تحقق سود حدود 900 هزار میلیارد تومانی در یک سال آینده .

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان ما رو به هیچ وجه از دست نده

سلام خوش آمدید

در صورت نیاز با هر کدام از پشتیبانان ارتباط برقرار نمایید.

این دوره آموزشی رو به هیچ وجه از دست نده . . .