وبلاگ

گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس

Ⓜآکادمی محسنی تبارⓂ

گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس

🔹حداقل دریافتی حقوق ۴/۵ میلیون تومان پیش بینی شده است.

🔹اعتبارات هزینه ای دولت ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

🔹برای قانون جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

🔹در بودجه شرکت های دولتی رقمی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

🔹سهم نفت از بودجه حدود ۲۸ درصد است که افزایش یافته است.

🔹اعتبارات تملک دارایی‌های های سرمایه ای برای سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان ما رو به هیچ وجه از دست نده

سلام خوش آمدید

در صورت نیاز با هر کدام از پشتیبانان ارتباط برقرار نمایید.

این دوره آموزشی رو به هیچ وجه از دست نده . . .