وبلاگ

🔵 سیگنال کاهش نرخ بهره

Ⓜاکادمی‌محسنی‌تبارⓂ

🔵 سیگنال کاهش نرخ بهره

1️⃣ بانک مرکزی این هفته هم مثل هفته گذشته به بانک‌ها پول تزریق کرد. تزریق این هفته 2/8 همت بود. هفته گذشته نیز 12/4 همت تزریق داشت.

2️⃣ بعد از چندین هفته بالاخره نرخ سود تزریق این هفته به کمتر از 20 درصد افت نمود که در دوماه اخیر بی سابقه بوده است. این کاهش نرخ سود ریپو، نوید کاهش نرخ سود بین بانکی را می‌دهد. همانطور که در نمودار دوم ملاحظه می‌شود، با کاهش نرخ سود ریپو (نرخ سود وام بانک مرکزی به بانک‌ها)، نرخ سود بین بانکی نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب پیش بینی می‌شود هفته آتی نرخ سود بین بانکی کاهش قابل توجهی داشته باشد.

3️⃣ مانده تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها از ابتدای سال، این هفته بالاترین حد خود یعنی 81 همت را تجربه کرد. به طور خلاصه بانک مرکزی از ابتدای سال تا این هفته 81 همت پول در اختیار بانک‌ها قرار داده است.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان ما رو به هیچ وجه از دست نده

سلام خوش آمدید

در صورت نیاز با هر کدام از پشتیبانان ارتباط برقرار نمایید.

این دوره آموزشی رو به هیچ وجه از دست نده . . .