دوره‌های جامع ویژه

30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,176,000 تومان
1,176,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,225,000 تومان
1,225,000 تومان

+ هدایا

پشتیبانی دائمی محصولات

کانال VIP (سیگنال‌دهی) 1 ماهه

با ما هستید تا به سود برسید

+ هدایا

پشتیبانی دائمی محصولات

اشتراک کانال آکادمی (VIP) 1 ماهه

زیر و بم بازار بورس را با ما یاد بگیرید

دوره‌های آموزشی سایر اساتید

43%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان
430,000 تومان
40%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,260,000 تومان
1,260,000 تومان

دوره‌های موضوعی

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان
395,000 تومان
350,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
294,000 تومان
294,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
300,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
419,000 تومان
419,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
679,000 تومان
679,000 تومان

خدمات ما

آکادمی محسنی تبار

مقالات

سایر مقالات

ویدیو های کوتاه آموزشی

سایر ویدیو ها

اخبار

سایر اخبار