1. تحلیلگران گروه CIP در ابتدای ورود برای شما اصلاح سبد، بررسی و تحلیل سهام های موجود در پرتفو شما را انجام می‌دهند.

2. سپس بعد از تحلیل های انجام شده به شما اعلام می شود چه سهمی باید فروخته شده و چه سهمی را باید میانگین کم کرد.

3. در گروه CIP ما پرسش و پاسخ به صورت 24 ساعته فعال بوده و تمامی سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

4. و در نهایت معرفی نقطه ورود و خروج سهم های مستعد رشد بهمراه دلیل و آموزش برای افراد کم تجربه ک چگونه سهم های مستعد رشد رو انتخاب کنیم

یکساله

با تخفیف ۴۰ درصدی

6,000,000 تومان

شش ماهه

با تخفیف ۳۵ درصدی

3,500,000 تومان

سه ماهه

با تخفیف ۲۵ درصدی

1,800,000 تومان

یکماهه

‌‌‌‌‌

800,000 تومان

در صورت تمایل به این شماره کارت واریزی خود را انجام دهید

 

۶۰۳۷,۶۹۷۵,۱۰۷۵,۰۵۵۴

و فیش واریزی خود را در تلگرام به این شماره ارسال فرمایید.

 

۰۹۱۹۶۳۴۸۴۸۰