دوره تحلیل بنیادی؛ پکیج سوم

بدون امتیاز 0 رای
98,000 تومان

کانسلیم و قلق های جمع بندی تحلیل بنیادی

98,000 تومان

دوره تحلیل بنیادی؛ پکیج دوم

بدون امتیاز 0 رای
142,000 تومان

صورت گردش وجوه نقد و نمایش بر روی کدال، توضیحات تکمیلی حاشیه سود و استفاده از فرمول آن، مجامع مختلف: عمومی موسس، عمومی عادی سالیانه، عمومی فوق العاده،عمومی عادی بطور فوق العاده

142,000 تومان

دوره تحلیل بنیادی؛ پکیج اول

بدون امتیاز 0 رای
186,000 تومان

دوره تحلیل بنیادی: آموزش مقدماتی، نحوه ورود به سایت tsetmc، معرفی ابتدایی تحلیل بنیادی/توضیح انواع صورت های مالی، معرفی سایت کدال و نمایش صورت وضعیت ها و صورت وضعیت مالی و… معرفی اصطلاحاتی مانند ارزش اسمی، ارزش دفتر، ارزش بازار، ارزش ذاتی و دیگر اصطلاحات.

186,000 تومان