دوره آموزشی شخصیت شناسی در بازار سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
1. شخصیت شما در بازار سرمایه 1. جلسه اول معرفی انواع گروه های شخصیتی (DISC) خصوصی این بخش خصوصی می…
350,000 تومان