دوره آموزشی شخصیت شناسی در بازار سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
1. شخصیت شما در بازار سرمایه 1. جلسه اول معرفی انواع گروه های شخصیتی (DISC) خصوصی این بخش خصوصی می…
350,000 تومان

دوره آموزشی روانشناسی بازار سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
۱. چرا بازار مالی جذاب است؟ ویدیو ویدئو خصوصی ۲. رهایی از کار کارمندی ویدیو ویدئو خصوصی ۳. داشتن انعطاف…
200,000 تومان