دارای مدرک دکترای مدیریت مالی

متولد ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ در سبزوار

مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی

بیش از 9 سال سابقه فعالیت حرفه ای